ul jana 0127 grudnia 2022 roku oddana została do użytku wspólna inwestycja Niżańskiego Samorządu i Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem W ramach zadania położono asfalt na drodze od figurki św. Jana Nepomucena przy drodze nr 878 na osiedlu Warchoły aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy. Droga łączy rekreacyjne tereny na osiedlu Podwolina z terenami leśnymi, a jej długość to w sumie 1600 metrów.

Realizacja tej inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 3 milionów złotych, które Lasy Państwowe przekazały na ten cel z Funduszu Leśnego. Otrzymane środki to efekt współpracy Gminy i Miasta Nisko, Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem i Lasów Państwowych. Dzięki współdziałaniu Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Andrzeja Tofilskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Ogromny wkład dla pozyskania tych środków miał Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości.

„Dzisiaj nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie osobiste wstawiennictwo ministra Marcina Warchoła, za co bardzo dziękuję. Nowa droga, która powstała właśnie tu, gdzie dzisiaj stoimy, łączy ścieżkę rowerową do Nowosielca ze ścieżkami, które prowadzą do Zalewu Podwolina. Mieszkańcy będą mogli w otoczeniu pięknej przyrody, przede wszystkim lasów dojechać do terenów rekreacyjnych nad zalewem PODWOLINA” – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

W ramach budżetu Gminy i Miasta Nisko realizowano w tym zakresie projekt pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. JANA w msc. NISKO w km 0+000 – 0+212 oraz 0+223 – 0+957,50 wraz z budową oświetlenia drogowego”.

Zadanie zostało wykonane w okresie od dnia podpisania umowy tj. 31.08.2022r. do 10.11.2022r. a zakres rzeczowy odbioru końcowego obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, umocnienia rowów, nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy, odwodnienie i przepusty, oznakowanie oraz budowę oświetlenia elektrycznego.

Wartość przekazywanej inwestycji wynosi:

  • Brutto: 2 015 169,27 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Podstawowe parametry drogi:

  • Długość drogi: 957,50 m
  • Szerokość jezdni: 3,50m – 5,50m
  • Szerokość obustronnych poboczy z kruszywa: 0,75m

 Zobacz galerię ico foto