umowa biblioteka 1W poniedziałek 24 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do zawarcia kompleksowej umowy na  zadanie pn. „Przebudowa budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowa i przebudowa budynku na Żłobek w Zarzeczu oraz termomodernizacja PSP nr 1 oraz ZSP w Nowosielcu”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w UGiM Nisko oraz Krzysztof Koc przedstawiciel Wykonawcy, współwłaściciel firmy ZRB KOREM z Jeżowego.

Nowa biblioteka powstanie w miejscu dawnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 3-go Maja w Nisku, a żłobek w Zarzeczu w sąsiedztwie szkoły w budynku, w którym do niedawna znajdowała się firma produkująca materace.

Wartość wszystkich zadań to aż 13 778 496 zł. Gmina na ich realizację otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 711 722 zł.

W przypadku przebudowy budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowy budynku na potrzeby żłobka w Zarzeczu oraz termomodernizacji ZSP w Nowosielcu termin realizacji zadań upływa po 17 miesiącach od zawarcia umowy. Z kolei na przeprowadzenie termomodernizacji PSP nr 1 w Nisku Wykonawca ma 6 miesięcy.

umowa biblioteka 2umowa biblioteka 3