fotowoltaika 1W środę 10 maja w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do zawarcia umowy na  realizację projektu pn. „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko oraz Wykonawca Piotr Szymański Prezes Zarządu firmy ANTINUS Sp. z o. o.

Przedmiotem planowanego zadania ma być dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projektu „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”. W sumie w niżańskich gospodarstwach domowych zamontowanych zostanie 543 systemy oparte na panelach fotowoltaicznych wraz z inwerterami oraz całym wyposażeniem, a także 17 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania c.w.u w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Wartość całego zadania to 8 487 601 zł. Realizacja inwestycji potrwa do 29 września 2023 roku.

fotowoltaika 2fotowoltaika 3fotowoltaika 4