akacjowa 3W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 15 maja doszło do zawarcia umowy na przebudowę drogi gminnej publicznej – ulicy Akacjowej w Racławicach.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Łukasz Molter Prezes Zarządu firmy „MOLTER” Sp. z o.o. Umowa została zawarta w obecności Doroty Urban Skarbnika Gminy i Miasta Nisko oraz Zbigniewa Kotuły Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli również Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, a także Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Dróg i Energii Elektrycznej w UGiM Nisko.

Inwestycja dotyczy ulicy Akacjowej w sołectwie Racławice. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości ponad 885 m. Wykonane zostaną roboty ziemne, podbudowa, położona zostanie nawierzchnia asfaltowa.

Koszt całego zadania wyniesie w sumie 1 523 176 zł. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania ma się zakończyć najpóźniej w sierpniu 2023 roku.

akacjowa 1akacjowa 2