umowa centrum 7W środę 21 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do zawarcia ważnej umowy na  realizację I etapu zadania pn. „Budowa budynku centrum Edukacji Multimedialnej” nad Zalewem Podwolina w Nisku.

Pierwszy etap budowy Centrum składa się z kilku podetapów takich jak przygotowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji i wykonanie stanu zerowego, dokumentacji wykonawczej instalacji i wykonanie ścian parteru i stropu, budowę ścian piętra oraz dachu, montaż fasad aluminiowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych i robót wykończeniowych.

umowa centrum 1W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Anna Wołoszyn Kierownik Refaratu Zamówień Publicznych, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Przedstawiciele Wykonawcy firmy SOLKAN Sp. z o.o. z Rzeszowa – Konrad Łaboda Prezes Zarządu i Maciej Chmielowiec Wiceprezes Zarządu.

umowa centrum 2Zadanie będzie realizowane w ramach projektu  pn. „Nisko coraz wyżej, podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wartość etapu I zadania to 11 532 642 zł. Wykonawca na realizację projektu ma 12 miesięcy od zawarcia umowy.

umowa centrum 3umowa centrum 4umowa centrum 5umowa centrum 6