blok szkalrniowa 1W piątek 4 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do zawarcia ważnej umowy na  budowę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Szklarniowej w Nisku.

Inwestycja obejmie wykonanie kompleksowej budowy czterokondygnacyjnego bloku z garażem oraz niezbędną infrastrukturą. W nowym obiekcie znajdzie się 39 mieszkań o powierzchni od 39,42 m² do 77,41 m². Łączna powierzchnia wszystkich lokali to aż 2522,20 m².

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Dróg i Energii Elektrycznej oraz Przedstawiciele Wykonawcy firmy NOWBUD Spółka Jawna z Kielc – Aleksander Nowak i Edward Bracki.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu  pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku” i składać się będzie z 11 etapów.  

Wartość zadania to 16 368 889 zł. Inwestycja w 85% finansowana będzie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca na realizację projektu ma 22 miesiące od zawarcia umowy.

blok szkalrniowa 2blok szkalrniowa 3blok szkalrniowa 4blok szkalrniowa 5blok szkalrniowa 6