mt_ignore

 

Gmina i Miasto Nisko rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku”, w wyniku której powstanie 39 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2522,20 m2. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół budynku: powstaną chodniki, wiata śmietnikowa, zjazd z drogi, miejsca postojowe, zieleń. Wznoszony budynek będzie wolnostojący, 5 kondygnacyjny, murowany z elementami żelbetowymi, stropodach płaski pokryty papą.

Inwestycja pn:,,ta możliwa jest dzięki bezzwrotnemu wsparciu budownictwa z Funduszu Dopłat realizowanemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku”.

Całkowita wartość zadania wynosi 19.452.534,00 zł, dofinansowanie 16.534.653,90 zł.

Wybudowane lokale mieszkalne powiększą mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Nisko. Planowane zakończenie inwestycji – II kwartał 2025 roku.