chodnik 1W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 27 listopada doszło do zawarcia umowy na budowę drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesołej na osiedlu Moskale w Nisku.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Łukasz Marut Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-VIA Sp. z o.o. Umowa została zawarta w obecności Doroty Urban Skarbnika Gminy i Miasta Nisko oraz Agnieszki Nicałek Radnej Rady Miejskiej w Nisku. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli również Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oraz Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Dróg i Energii Elektrycznej w UGiM Nisko.

Inwestycja dotyczy budowy chodnika o długości 508 m w ciągu ulicy Wesołej na osiedlu Moskale.

Koszt całego zadania wyniesie w sumie 2 544 214 zł. Na realizację inwestycji udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 621 171 zł.

Realizacja inwestycji potrwa do czerwca 2024 roku.

chodnik 2chodnik 3chodnik 4chodnik 5chodnik 12chodnik 13