ico info80Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 58/2024 z dnia 15 marca 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 21 marca do 11 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Pobierz pdf