Czytaj więcej...W poniedziałek 19 listopada w niżańskim urzędzie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka. Chwilę później nowi radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek oraz Burmistrz Elekt Waldemar Ślusarczyk uczestniczyli w czwartek 15 listopada w oddaniu do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Nisku. Realizacja zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”  była możliwa dzięki zewnętrznym środkom z Unii Europejskiej.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła ok. 20 mln zł brutto. Na zadanie to MZK Nisko sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 10,348 mln zł.