pgePGE Dystrybucja uruchomiła stronę internetową, na której na bieżąco są umieszczane informacje o planowanych wyłączeniach prądu. Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień – w każdy wtorek.

Zobacz stronę z informacjami o przerwach w dostawie prądu

 

Można także zarejestrować się do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można składać na stronie:

Zamów newsletter dla konkretnej lokalizacji

Czytaj więcej...W piątek 7 grudnia w sali narad niżańskiego Urzędu Gminy i Miasta odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak bowiem wiadomo wspólne, skoordynowane działania, odpowiednia wymiana informacji, skuteczna łączność w znaczący sposób przyczyniają się do minimalizowania niekorzystnych efektów zimy, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.

Czytaj więcej...Goście zgromadzeni w bibliotece w Nowosielcu uczestniczyli w podwójnej uroczystości: jubileuszu 60-lecia Filii Bibliotecznej oraz otwarciu biblioteki po remoncie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Burmistrz Waldemar Ślusarczyk, ks. proboszcz Kazimierz Partyka, i przedstawiciele Rady Miejskiej w Nisku: Barbara Potocka i Stanisław Jaskot. Pojawili się również pani sołtys Joanna Gemzik; przedstawiciele Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" Pani Dyrektor Alicja Sochacka i Monika Jagiełło, Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu Anna Cichocka, a także wieloletni pracownik filii - Pani Emilia Kobylarz. 

Po powitaniu przybyłych gości i przecięciu wstęgi, nastąpiło poświęcenie nowo otwartej czytelni, a następnie w kilku słowach historię i bieżącą działalność filii przedstawiła kustosz Anna Ulewicz. Otwarciu towarzyszył program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież ze szkoły w Nowosielcu, koncert skrzypcowy w wykonaniu Patrycji Krawiec i Karoliny Krawiec oraz poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją. Podczas imprezy nastąpiło rozwiązanie konkursów plastycznych: na exlibris okolicznościowy oraz na 100-lecie Niepodległości Polski.

MBP filia w Nowosielcu

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W dniu 27 listopada 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu – Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się pierwsze posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego w nowej kadencji 2018-2023.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia podziękowań dla Wójtów i Burmistrzów za udział pracach Konwentu w poprzedniej kadencji, w tym szczególnych podziękowań skierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka oraz Wójta Gminy Harasiuki Henryka Bździucha, którzy zakończyli pracę w samorządach.

Przedmiotem obrad Starosty, Burmistrzów i Wójtów zebranych na I posiedzeniu Niżańskiego Konwentu Samorządowego był wybór Przewodniczącego Konwentu na kolejną kadencję. Przewodniczącym został wybrany jednogłośnie, jego dotychczasowy Przewodniczący – Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podczas Konwentu omówiono również szereg ważnych i istotnych dla rozwoju Powiatu i Gmin tematów, w tym m.in. zasady współpracy Powiatu z Gminami przy realizacji inwestycji powiatowych, planowane inwestycje Powiatu Niżańskiego na terenie poszczególnych gmin oraz inne przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Niżański w 2019 r. na terenie gmin Powiatu, jak Dożynki Powiatowe, Dzień Działacza Kultury, Strażak Roku, itp.

Pierwsze posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego było doskonałą okazją do przedstawienia przez włodarzy Powiatu i Gmin swoich propozycji, uwag i pytań, na tematy związane z omówionymi zadaniami zaplanowanymi do realizacji na przyszły rok budżetowy.