Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Dzisiaj, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, salowe, ratownicy medyczni i laboranci każdego dnia poświęcają się dla naszego zdrowia, a teraz podczas epidemii koronawirusa poświęcają również własne życie. Ich praca jest jeszcze bardziej ciężka i wymagająca. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią.

Z okazji Waszego święta kierujemy życzenia do wszystkich, którzy swą pracą ratują życie i zdrowie drugiego człowieka, często narażając własne.

W tym szczególnym dniu, pragniemy wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i pozostałym pracownikom służby zdrowia złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka. Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, zrozumienia innych na Wasze potrzeby i pomyślności w życiu osobistym

Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym.

Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

ico info

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko korzystających z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

W ramach pomocy mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko, zwłaszcza osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym, korzystającym z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, dzięki współpracy Batalionu Obrony Terytorialnej w Nisku, Spółdzielni Socjalnej RAZEM w Nisku, Banku Żywności w Tarnobrzegu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku zorganizowana została akcja przygotowania i dostarczania paczek żywnościowych dla osób najuboższych, które potrzebują naszej pomocy.
Batalion Obrony Terytorialnej w Nisku w dniu 3 kwietnia 2020 roku własnym pojazdem przetransportował ok. 1,5 tony produktów z Tarnobrzeskiego Banku Żywności do magazynu Spółdzielni Socjalnej „RAZEM” w Racławicach.
Od dnia 6 kwietnia 2020 roku żołnierze Batalionu Obrony Terytorialnej wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku będą rozwozili paczki żywnościowe bezpośrednio do potrzebujących osób. W paczkach będzie żywność z towaru dostępnego w magazynach Banku Żywności w Tarnobrzegu. Paczki zaplanowano dla 111 rodzin z terenu Gminy i Miasta Nisko wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.
Jeżeli są osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, które potrzebują pomocy to proszę o zgłaszanie się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku pod numer telefonu 15 841 57 23, 15 841 22 34.

ico info 

Komunikat Burmistrza
w sprawie dopuszczenia handlu i ustalenia jego zasad
na Targowisku Miejskim w Nisku
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W związku z apelem Ministra Rolnictwa o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej polskiej żywności oraz zachowaniu bytu rolników i sprzedawców, dla których bazary i targowiska są miejscem pracy, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku -od dnia 7 kwietnia 2020 r. dopuszczam uruchomienie handlu na Targowisku Miejskim w Nisku

w zakresie sprzedaży płodów rolnych,


Należy bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

  1. sprzedający przed wjazdem na teren targowiska musi wypełnić oświadczenie na temat stanu zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2 i przekazać go wyznaczonemu pracownikami targowiska;
  2. miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba ze strony zarządcy targowiska z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
  3. sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji lub rękawice jednorazowe dla kupujących;
  4. należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca - min. 2 metry (zalecana 3 metry); osoby które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans - min. 2 m (zalecane 3 metry);
  5. w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby kupujące;
  6. obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących.

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców.

Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko