ico info

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk we wtorek 9 lipca uczestniczył wraz z przedstawicielami innych samorządów lokalnych z województwa podkarpackiego w spotkaniu we wrocławskiej strefie ARP EURO-PARK Kobierzyce.

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. Podczas wizyty samorządowcy zapoznali się z historią powstania i rozwoju parku przemysłowego EURO-PARK KOBIERZYCE oraz o współpracy z Gminą Kobierzyce i samorządem lokalnym przy realizacji przedsięwzięcia i jego wpływie na rozwój regionu.

Czytaj więcej...Gmina Nisko przystąpiła do realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej”. W poniedziałek 8 lipca odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inwestycji.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz wykonawca  Rafał Sokulski z firmy ARBFOREST z Niska.