naukaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z póź. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej, zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego”  wnioskowanego o dofinansowanie  w ramach konkursu ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Czytaj więcej...4 grudnia 2015 r. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale zorganizowano I Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa „Czwartków Lekkoatletycznych" dla zawodników urodzonych w 2003 i 2004 roku.

Nikola Jędruszko, uczennica klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisko, z czasem 8,23  zajęła II miejsce w Polsce w biegu na 60m.

W „Czwartkach Lekkoatletycznych” uczestniczą przedstawiciele 80 miast i miasteczek Polski w wieku 11,12 i 13 lat. Corocznie dziewczęta i chłopcy rywalizują w sześciu konkurencjach lekkoatletycznych: biegach na 60 m, 300 m, 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy, skokach wzwyż i w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Impreza ta odbywa się w cyklach jesienno – wiosennych.

Gratulujemy Nikoli i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Czytaj więcej...Gmina Nisko zakończyła jedną z ważniejszych inwestycji drogowych jakie realizowała w 2015 roku. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku” swym zakresem objęło aż 8 ulic w centrum miasta. Oficjalne przekazanie dróg do użytku odbyło się 14 grudnia.

Pod koniec 2014 roku Wojewoda Podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska ogłosiła listę rankingową najlepiej przygotowanych wniosków na dofinasowanie inwestycji drogowych w ramach programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój” zwanego „Schetynówką”. Znalazło się na niej również Nisko, które otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku”.

Czytaj więcej...We wtorek, 8 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Nisku w ramach realizowanego projektu „Młodzi odkrywcy eksplorują prawa przyrody” odbył się II Festiwal Nauki. Organizatorami były Niżańskie Kluby Młodego Odkrywcy: „Mały Fizyk”, „daVINCI”
i „Delta 3”. Festiwal odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy i Miasta Nisko, które pozyskali opiekunowie grup, Danuta Nycz, Anna Dybka, Jacek Piotrowski.