Czytaj więcej...W piątek 15 listopada w Zarzeczu odbyło się oficjalne oddanie do użytku fragmentu drogi wojewódzkiej nr 858 po remoncie.

Czytaj więcej...W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 19 listopada podpisano umowę na realizację ogromnego zadania jakim jest zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Podwolinie. Kilkunastomilionowa inwestycja będzie wykonana w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Krzysztof Koc Przedstawiciel Wykonawcy – Firmy ZRB KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Czytaj więcej...17 listopada 2019 r., w sali widowiskowej NCK „Sokół” odbyło się spotkanie środowisk seniorskich w ramach V Przeglądu Chórów i Zespołów Seniorskich „Si Senior”. Po raz pierwszy przedsięwzięcie zorganizowano w 2013 roku i w obliczu ogromnego zainteresowania imprezą, kontynuowano je w latach kolejnych.

Czytaj więcej...Dnia 15 listopada w  Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się X Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Państwowa Powiatowa Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nisku. Tegoroczny Przegląd odbył się pod hasłem„Ruch To Zdrowie”.

Organizator: Przedszkole Nr 1 w Nisku – Przedszkole Promujące Zdrowie. Współorganizator: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Główne cele przeglądu to: promowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia, zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu oraz promowanie uzdolnień muzycznych.

Czytaj więcej...W piątek 15 listopada w Nisku odbyła się konferencja konsultacyjna projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, organizowana w ramach trwających do 4 grudnia br. konsultacji społecznych tego dokumentu.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a głos w debacie zabrali przedstawiciele lokalnych władz i środowisk.