nisko herbW konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Do konkursu zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Magnowskiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, oceniła 57 projektów (zgłoszenia poprawne pod względem formalnym).

W pierwszej  kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. W wyniku obrad Kapituła zdecydowała o nominowaniu 25 projektów (po pięć w każdej kategorii konkursowej) zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na przełomie sierpnia i września.

Zgłoszony przez Gminę i Miasto Nisko projekt pn.

„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

został nominowany w kategorii - dla środowiska.

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/2294-nominacje-w-konkursie-podkarpackie-mistrzowskie-zmiany

finansePRZEDSIĘBIORCO !!!

W poniedziałek, 29 lipca, upływa termin składania oświadczeń, które będą podstawą do zamrożenia cen prądu, w przeciwnym wypadku zapłacisz więcej za energię elektryczną.

Ustawa, która weszła w życie 29 czerwca 2019 r., zakłada zamrożenie cen prądu m.in. dla:

  • gospodarstw domowych

  • mikro i małych firm

  • szpitali

  • jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne

  • innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wyżej wymienieni odbiorcy, za wyjątkiem gospodarstw domowych, muszą złożyć oświadczenie o tym, że są końcowymi odbiorcami energii elektrycznej.

Oświadczenie powinno trafić do przedsiębiorstwa energetycznego, które sprzedaje nam energię elektryczną.

Zamrożenie cen energii elektrycznej nie dotyczy średnich i dużych firm. Od 1 lipca przedsiębiorstwa obrotu energią mogą podnosić im opłaty. Ministerstwo przypomina, że grupa największych firm może ubiegać się o udzielenie pomocy de miminis za drugie półrocze 2019 r.

Przypominamy, że mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Poniżej znajdziesz

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, które jest załącznikiem do ustawy – KLIK!

Czytaj więcej...Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

ico info80

Czytaj więcej...