Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nisku na os. Podwolina wyróżniony został certyfikatem „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Ten prestiżowy certyfikat zarejestrowany po numerem 2629/IBA/10/2019 przyznany został placówce przez Instytut Badania Marki w dniu 15 października 2019 roku.

Wyróżnienie przyznane zostało za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia, spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycielską oraz posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych. Doceniona została praca naszej placówki na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na jej terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu.

Uzyskanie certyfikatu to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań o zapewnienie swoim podopiecznym bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole.

Warto zacytować za Instytutem Badania Marki: „Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych – wskazuje zatem placówki, w murach których warto się kształcić, gdyż gwarantują nie tylko rozwój, ale i bezpieczeństwo.

 

Małgorzata Tabian
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Nisku

Czytaj więcej...

ico info80

ico info80

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W niedzielę 10 listopada w Nisku odbył się I Piknik Niepodległościowy pn. „Służymy Niepodległej”. Organizatorami imprezy byli wspólnie Dowódca 16. Batalionu Saperów w Nisku – ppłk mgr inż. Grzegorz Grobel, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Waldemar Ślusarczyk, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Komenda Hufca ZHP im. „Szarych Szeregów” w Nisku.