Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Gmina Nisko w 2018r. otrzymała dofinansowanie na przebudowę oraz remont dróg gminnych w łącznej kwocie 1 mln zł. ze środków zewnętrznych i rządowych.

Dofinansowane zadania obejmują wykonanie remontów dróg gminnych – ulicy Piaskowej w Wolinie, ul. Plac Polskiego Sierpnia i Moniuszki w Nisku-Podwolinie, ulicy Polnej i Kopernika w Zarzeczu. Wkład własny Gminy Nisko na realizację powyższych inwestycji wynosi około 500 tysięcy zł.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Gmina Nisko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.