Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

nisko herbOGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2019r.

 

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r :

 1. Podstawowa kwota dotacji w Gminie Nisko obliczona na dzień 1 stycznia 2019 wynosi dla:
  a) niepublicznych przedszkoli - 8 574,55,-zł
  b) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 6 314,91,-zł
 1. Statystyczna liczba dzieci w placówkach prowadzonych przez Gminę Nisko pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r wynosi dla :
  a) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko - 246 dzieci
  b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 134 dzieci
  c) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 1