nisko herb

 

 

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnym w 2020r.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta i Gminy Nisko. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 października 2020r. do 30 listopada 2020 roku. Do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Nisko zostanie wyłonionych 3 rachmistrzów spisowych.


KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki w wysokości 37 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych osób.

TERMIN SKŁADANIA OFERTY: do 8 lipca 2020r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu
  • adresu email
 2. oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście, przesłać w kopercie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15 841 56 47

Do pobrania:
zgłoszenie – nabór kandydatów na rachmistrzów
oświadczenie o niekaralności - nabór kandydatów na rachmistrzów
informacja RODO - nabór kandydatów na rachmistrzów

Czytaj więcej...

 Od 30 maja nie trzeba zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Warunkiem jest zachowanie 2 metrów odstępu od innych.

W dalszym ciągu konieczne jest zasłanianie ust i nosa w niektórych przestrzeniach zamkniętych takich jak:
• autobusy i tramwaje,
• sklepy,
• kina i teatry,
• salony masażu i tatuażu,
• kościoły,
urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

 

Czytaj więcej...

Jeśli w zatłoczonej przestrzeni nie możesz utrzymać odpowiedniego dystansu, musisz zasłonić usta i nos!

Wychodząc na zewnątrz miej maseczkę zawsze przy sobie.

 

Więcej na https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

Czytaj więcej...