Czytaj więcej...W okresie letnim Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zorganizowało program zajęć i atrakcji dla dzieci i młodzieży pn.  Wakacje 2019 w NCK „Sokół”.

ico infoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko uprzejmie informuje, że od dnia 2 września 2019r rozpoczyna działalność Przedszkole nr 3 w Nisku znajdujące się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12 A.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Gmina i Miasto Nisko ogłasza nabór uzupełniający od dnia  06.08.2019r. do 30.08.2019r.w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

W ramach naboru zapraszamy mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów na paliwo stałe: kotły gazowe: dostępna ilość szt. 43, kotły na biomasę: dostępna ilość szt.20, kotły na ekogroszek: dostępna ilość szt.26.

Dokumenty niezbędne w ramach naboru: deklaracja udziału, umowa użyczenia, regulamin naboru, dowód wpłaty, kryteria społeczno- ekonomiczne.

Informacje dotyczące naboru udzielane są w pokoju Nr 6. W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.

 

Deklaracja udziału.pdf

Dowód wpłaty.pdf

Regulamin naboru uzupełniającego.pdf

Umowa użyczenia.pdf

Lista kotłów wraz z opisem.pdf

ico info

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 2204)

i Zarządzenia Nr 135/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia,

że w dniach od 22 sierpnia do 12 września 2019r

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń

i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się

z wykazem nieruchomości przeznaczonych do

dzierżawy.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (pdf)