ico niskoKażda rocznica ślubu to okazja do świętowania, jednak w szczególny sposób należy celebrować Jubileusze 70 – lecia oraz 50 – lecia małżeństwa.

24 lipca 2020r. Burmistrz Waldemar Ślusarczyk wręczył medale nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie zostały wręczone małżonkom podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w Centrum Historii i Tradycji w Nisku. 

Państwo Władysława i Edward Furman świętowali 70-tą rocznicę ślubu. Natomiast 50-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo: Maria i Józef Borek, Krystyna i Józef Butryn, Emilia i Michał Kulczyk, Krystyna i Zenon Rękas oraz Stanisława i Stanisław Rogala.

Podczas uroczystości gospodarz miasta skierował gratulacje i życzenia Dostojnym Jubilatom. Do życzeń dołączyli się również obecni na uroczystości: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Adam Madej oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Drąg.

Po wystąpieniach, złożeniu życzeń przystąpiono do uhonorowania małżeństw. Jubilaci otrzymali prezydencki medal, kwiaty, listy gratulacyjne oraz publikacje na temat historii Niska.

 

Zobacz zdjęcia ico foto

Czytaj więcej...Z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w Nisku zabrzmią syreny alarmowe.

Gdziekolwiek będziemy – zatrzymajmy się i złóżmy hołd odwadze i poświęceniu powstańców warszawskich.

Po godz. 17.00 Burmistrz Waldemar Ślusarczyk z przedstawicielami niżańskich organizacji pozarządowych złożą symboliczne kwiaty, zapalą znicze dla uczczenia pamięci poległych powstańców warszawskich.

Podczas uroczystości prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Uczestnicy uroczystości proszeni są o założenie maseczek ochronnych i zachowanie odstępu 1,5 metra.

mt_ignore

Czytaj więcej...Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Program realizowany będzie w latach 2020-2024. Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.


Wnioski o dofinansowanie dostępne są do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Rzeszowie.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta.

Regulamin dofinansowania dostępny pod adresem: link

Rejestracja do Portalu Beneficjenta dostępna pod adresem: link
Wzór formularza wniosku (dostępny po zalogowaniu): link
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na aktualnym formularzu po uprzednim zarejestrowaniu w portalu beneficjenta za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”.
Po przesłaniu wniosku w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta należy wniosek wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem do odpowiedniej placówki (w tym przypadku do WFOŚiGW w Rzeszowie).
Informacje ogólne o programie oraz dostępne infolinie: link
Wymagana dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Moja Woda”: link