Czytaj więcej...

nisko herbBurmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym przygotowania projektu do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Celem Programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. W ramach Programu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 zostaną dofinansowane projekty realizowane w partnerstwie  międzysektorowym i międzysamorządowym.

W związku z tym, zapraszam instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz mieszkańców z terenu miasta Nisko do udziału w opracowywaniu zintegrowanego projektu, którego głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców naszego miasta w kluczowych obszarach rozwoju: środowiskowy, gospodarczy, społeczny, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta, kulturowy oraz inteligentnego zarządzania miastem.  

Zapraszam Państwa do udziału w projekcie w roli Partnerów projektu, którzy będą mieli możliwość realizacji projektów prowadzących do poprawy sytuacji mieszkańców naszego miasta m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości.

W tym celu zapraszam na pierwsze spotkanie informacyjne organizowane w dniu 3 lipca 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko o godz. 10.00.

Wszelkie pytania proszę kierować do Biura projektu pod nr tel. 15 8415 667.

 

Termin spotkania: 3 lipiec 2019 r. (środa)

Miejsce: sala narad - Urząd Gminy i Miasta Nisko, ul. Plac Wolności 14, Nisko

Godz.:  10.00

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...