prawoOd dnia 1 stycznia 2022 r. w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie wszystkich 7 gmin Powiatu Niżańskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.    

Dokładna lokalizacja punktów i terminy udzielania darmowej pomocy prawnej określone są w obowiązującym od 2022r. harmonogramie.

HARMONOGRAM – LINK

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złożyła wymagane oświadczenie.

OŚWIADCZENIE Z KLAUZULĄ

Od dnia 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące taką działalność – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku (jest to pomoc de minimis, podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS (PDF)

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja:

  • telefoniczna pod nr telefonu 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub
  • za pośrednictwem skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • on-line: https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/nizanski 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Ponadto na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce „Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje” dostępna jest aktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z której zainteresowani mogą korzystać.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – LINK

WAŻNE!
Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.