Czytaj więcej...

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. 

Bliższe informację pod telefonem podanym do zapisów.

 

 

pdfLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa         pdfHarmonogram działania punktów

bus ikona

Kliknij żeby zobacz rozkład jazdy

 

 

 

 

Zgodnie z zawartym Porozumieniu Międzygminnym Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku do realizacji Gminie Stalowa Wola zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, mieszkańcy Gminy i Miasta Niska mają prawo do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego w Stalowej Woli w następującym zakresie:

1. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych mają:

 1. Dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. Dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz opiekun towarzyszący im podczas przejazdu.
 3. Osoby, które ukończyły 16. rok życia, a nie ukończyły 24. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne, jednocześnie uczęszczające do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych lub studiujące oraz opiekun towarzyszący podczas przejazdu.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych, wymienionych w pkt b) i c), przy przejazdach po dziecko na trasie: z miejsca zamieszkania (pobytu) do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.
 5. Osoby, które ukończyły 70. rok życia,
 6. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym-wskazany przez te osoby,
 7. Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym - wskazany przez te osoby,
 8. Osoby całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych). Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym - wskazany przez te osoby.
 9. Ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy towarzyszący im podczas przejazdu,
 10. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi - kobiety lub 18 litrów krwi - mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 11. Zasłużeni dawcy przeszczepu,
 12. Umundurowani funkcjonariusze Policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,
 13. Pasażerowie w Europejskim Dniu bez Samochodu (tj. 22.09).

2) Uprawnienia do przejazdów ulgowych (50% ceny biletu normalnego) mają:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do dnia ukończenia 24. roku życia,
 2. Emeryci i renciści,
 3. Studenci studiów doktoranckich,
 4. Inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.