Czytaj więcej...

prawoW dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami na stronie Powiatu Niżańskiego.

Nisko – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10

Poniedziałek:     od godz. 8.00 do godz. 12.00

Wtorek:         od godz. 11.30 do godz. 15.30

Środa:        od godz. 8.00 do godz. 13.00

Czwartek:     od godz. 11.30 do godz. 15.30

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (pdf)

 

bus ikona

Kliknij nazwę miejscowości: Nisko, Nowa Wieś, Racławice, Wolina

Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko mają prawo do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli w następującym zakresie:

zasady przejazdów ulgowych (pdf) oraz taryfy biletowe (pdf)