Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko mają prawo do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli w następującym zakresie:

zasady przejazdów ulgowych (pdf) oraz taryfy biletowe (pdf)