W środę 24 czerwca została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę łącznika pomiędzy obwodnicą Niska i Stalowej Woli, a ulicą Modrzewiową w Nisku. To jedna z największych inwestycji drogowych w Gminie Nisko realizowana do tej pory.

Długo oczekiwana budowa łącznika z obwodnicą ruszy lada dzień. Cała inwestycja będzie kosztować niżański samorząd 10 914 844 zł. Kwota zawiera dofinansowanie z powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6 204 879 zł.

Zadanie pn. „Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” będzie realizowała firma STRABAG Sp. z o.o., która przedłożyła najlepszą ofertę przetargową. W środę 24 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do podpisania umowy na realizację tej ważnej inwestycji. Podpisy na dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Maciej Łukaszek Pełnomocnik firmy STRABAG Sp. z o.o. Przy podpisaniu umowy obecni byli także m.in. Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Michał Cebula Kierownik Budowy.

Budowa będzie realizowana w 11 etapach. Obejmie ona m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury, roboty ziemne, wykonanie wykopów, nasypów i przepustów. Wykonana zostanie podbudowa, powstaną zjazdy bitumiczne i z kostki brukowej oraz ciągi pieszo-rowerowe i elementy ulic. Powstanie także kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającymi. Droga zostanie oczywiście pokryta asfaltem, pojawi się oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa. Do tworzenia nasypów i podbudowy wykorzystana zostanie ziemia pozyskana podczas kopania zbiornika retencyjnego w Podwolinie. Materiał ten przez wiele lat składowany był właśnie z myślą o budowie łącznika, co dziś znacznie pozwoli obniżyć koszty realizacji całego przedsięwzięcia.

Łącznik z obwodnicą ma być gotowy w sierpniu 2021 roku. Nowy odcinek drogi będzie miał 970 metrów i znacznie usprawni komunikację pomiędzy obwodnicą a lokalnymi drogami.

cznik z obwodnic podpisanie umowy 1cznik z obwodnic podpisanie umowy 2cznik z obwodnic podpisanie umowy 3cznik z obwodnic podpisanie umowy 4cznik z obwodnic podpisanie umowy 5cznik z obwodnic podpisanie umowy 6cznik z obwodnic podpisanie umowy 7