dbowa i bukowina zarzecze 3W Gminie i Mieście Nisko sukcesywnie przybywa nowych dróg. Obecnie prace modernizacyjne trwają m.in. na ulicach Dębowej i Bukowina w Zarzeczu.

Przebudowa ulic Dębowej i Bukowina zdecydowanie wpłynie na komfort przemieszczania się mieszkańców Zarzecza. Obie drogi, dotychczas szutrowe, zmienią się diametralnie. Wykonana zostanie podbudowa i pobocza a jezdnie zostaną pokryte masą bitumiczną.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu” będzie kosztować w sumie 264 655 zł. Wykonawcą jest firma FHUP BRUK-MAR.

Z kolei inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu” to koszt 396 394 zł. Prace prowadzi przedsiębiorstwo COLAS Polska Sp. z o.o.

dbowa i bukowina zarzecze 1dbowa i bukowina zarzecze 2dbowa i bukowina zarzecze 4dbowa i bukowina zarzecze 5