2012 rok zapowiada się jako rok wielkich inwestycji realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych pozwolą na zrealizowanie wielu niezbędnych zadań. Największe i najważniejsze z nich to:

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

To największe, planowane od 2009 roku zadanie, polegające na poprawieniu i uzupełnieniu sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, jakie realizować będzie samorząd Gminy i Miasta Nisko. Ministerstwo Środowiska przyznało na ten cel  25 540 806, 94 zł z Funduszu Spójności, całe zadanie kosztować będzie  45 786 630, 50 zł.
Projekt przewiduje swoim zakresem:

  • budowę 26,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 6 przepompowni ścieków na terenie miasta Nisko (osiedla: Malce, Barce, Warchoły, ulica Dworcowa) oraz wsi Zarzecze.
  • budowę i przebudowę 23,8 km  sieci wodociągowych wraz z przyłączami i pompownią wody na osiedlach: Barce, Podwolina - Grądy oraz na ulicy Torowej i Sandomierskiej.

W ramach tego zadania już w 2011 roku przebudowano kanał ściekowy i przepompownię w ulicy Kościuszki.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu 2011 Gmina i Miasto Nisko podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania związanego z odnową centrum Niska. W ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku” przebudowane i urządzone zostaną tzw. Małe Planty, odnowiony zostanie pomnik Orląt Lwowskich oraz elewacja Sanktuarium Świętego Józefa, zmodernizowane zostaną budynki urzędu przy Placu Wolności  i ulicy Kościuszki a w Parku Miejskim powstanie amfiteatr z zapleczem i siłownia terenowa.
Powstaną nowe elementy oświetlenia, chodniki i alejki, fontanna na Małych Plantach oraz klomby kwiatowe  i tereny zieleni.
Całkowita wartość tego projektu  to 6 363 363, 35 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  „Spójność wewnątrzregionalna” dofinansuje to zadanie kwotą 5 174 599, 30 zł.

„Budowa ujęcia wody Barce wraz z budową rurociągu wody surowej, zasilania energetycznego i sterowania studni oraz przebudowa urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody”

W ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową, opracowano Studium Wykonalności „Zdrowa woda dla Niska, Racławic, Woliny i Nowej Wsi – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę” oraz projekty prac geologicznych związane z tą inwestycją. W roku bieżącym rozpoczną się prace budowlane mające na celu zapewnienie zdrowej wody mieszkańcom Gminy i Miasta. Projekt wart 10 milionów złotych otrzymał 7 milionów dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.