Czytaj więcej...Na dzień 19 stycznia 2017 roku wyznaczono termin tradycyjnego noworocznego spotkania wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. Tym razem gościny użyczył nam "Zielony Dworek", ponieważ świetlica PSS - u, gdzie zwykle się spotykaliśmy, nie ma ogrzewania, co przy panujących obecnie kilkunastostopniowych mrozach byłoby nie do zniesienia. Pani Alicja Madej, właścicielka Dworku, przygotowała salę, pięknie nakryła stoły i w tym ładnym otoczeniu można było świętować.

Czytaj więcej...Okres świąt Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas śpiewania kolęd i pastorałek. Te piękne - radosne, ale też i wzruszające, a czasem i żartobliwe - pieśni są śpiewane nie tylko w kościołach, ale i w prywatnych domach oraz podczas różnych spotkań.

Czytaj więcej...Kiedy latem b.r. niżańscy seniorzy byli na wycieczce w Budapeszcie, poznali tam sympatyczną przewodniczkę, panią Joannę Priszler, mieszkającą na Węgrzech od 40 lat Polkę, która wyszła za Węgra i została w ojczyżnie męża. Polką jednak nadal się czuje, często do Polski przyjeżdża i jako działaczka polonijna przywozi do naszego kraju grupy turystów z Węgier. Kiedy usłyszała nasze śpiewy ( a było nas tylko 12 osób z chóru ), zaproponowała, abyśmy w jesieni przyjechali na organizowany przez nią festiwal. Ona poniesie wszystkie koszty (wyżywienie, zakwaterowanie ), ale przejazd musielibyśmy sobie opłacić sami. Wydawało się nam, że to coś nierealnego, a jednak się udało! Dzięki życzliwości naszych opiekunów w dniu 25 listopada b.r. 18 - osobowa grupa członków chóru "Echo" (pozostałych unieruchomiły w domach wirusy!)  pojechała do Budapesztu. Ponieważ było dużo wolnych miejsc w autokarze, dołączyło do nas 20 seniorów z Rudnika oraz dwóch radnych (Zbigniew Kotuła i Tomasz Oleksak) jako opiekunów.

Czytaj więcej...W niedzielę, 20 listopada 2016r. w sali Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" odbyła się Uroczysta Gala, na którą mieszkańców miasta, a zwłaszcza tych starszych, zaprosił burmistrz Gminy i Miasta Niska. W programie uroczystości przewidziane były 3 punkty:
- wręczenie odznaczeń "ZA ZASŁUGI DLA GMINY I MIASTA NISKA'
- obchody Dnia Seniora
- IV Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich "Si, senior".

Czytaj więcej...Od kilku miesięcy głowę pani Władysławy Krasny, prezesa Terenowego Koła PZERiI w Nisku, zaprzątała pewna myśl: w 2016 roku przypada okrągła, dwudziesta rocznica istnienia owego Koła. Postanowiła zorganizować uroczyste obchody jubileuszu, zwłaszcza, że swą pomoc obiecali nasi opiekunowie - niżańskie władze.