nsp2021 logo200Pan Waldemar Ślusarczyk - Gminny Komisarz Spisowy w Nisku ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

mt_ignore

mt_ignore