Czytaj więcej...W czwartek 7 kwietnia w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się spotkanie informacyjne na temat wsparcia i pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi przebywają na terenie Gminy i Miasta Nisko.

W spotkaniu uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Mach Wicestarosta Niżański, Elżbieta Tłusta Dyrektor OPS w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku oraz Juliia Vitkova Koordynator do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku z obywatelami Ukrainy.

Do centrum kultury przybyło kilkadziesiąt osób pochodzenia ukraińskiego, którym przekazano wyczerpujące informacje na temat pomocy rzeczowej, możliwości podjęcia pracy oraz wszelkich formalności z tym związanych. Wyjaśnione zostały przez panią Elżbietę Tłustą obowiązujące procedury odnośnie ubiegania się o pomoc finansową w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym 500+ czy jednorazową zapomogę w wysokości 300 zł, a także procedury dotyczące uzyskania numeru PESEL.

Czytaj więcej...26 березня 2022 року (субота) громадяни України, які здійснюють опіку над дитиною, зможуть подавати заяви на 500+

Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на виховання дитини за програмою «Сім’я 500+» (т.зв. 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Спеціальну заяву на 500+ українською мовою можна буде подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS. 

Хто має право на 500+

500+ призначатиметься на дітей віком до 18 років:

  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який після 23 лютого 2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянці України або дружині громадянина України, яка після 23 лютого 2022 року прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями та народила дитину в Польщі;
  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який проживав у Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, якої стосується заява, прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянину іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Czytaj więcej...Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zatrudnił w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku panią Juliię Vitkovą z Gródka na Ukrainie z partnerskiego miasta Niska.

Od 28 marca 2022r. pani Juliia Vitkowa pełni w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko obowiązki koordynatora do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz jednostek organizacyjnych z obywatelami Ukrainy – uchodźcami.

Każdy obywatel Ukraiński, który w wyniku działań wojennych znalazł się w naszej gminie, może skorzystać z pomocy Pani Julii Vitkovej w załatwianiu urzędowych formalności stanowiących nierzadko problem dla uchodźców.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i ewentualnej pomocy w załatwianiu spraw prosimy o kontakt: Juliia Vitkova, kom. 513 168 423.

Бургомістр гімни і міста Ніско працевлаштував в міській раді Ніско пані Юлію Віткову. Від 28 березня 2022 пані Юлія Віткова виконує обов’язки координатора з питань співпраці ради гімни і міста Ніско і громадяними - біженцями з України.

Кожен громадянин України, який внаслідок воєнного стану перебуває у нашій гміні, має можливість отримати консультаційну допомогу Юлії Віткової щодо вирішення формальних питань в державних установах, що часто є проблемним для біженців.

З метою отримання додаткової інформації або необхідної допомоги у вирішенні питань просимо контактувати: Юлія Віткова, тел. 513 168 423.

 

Czytaj więcej...Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, www.ops.nisko.pl, przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę po 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Więcej informacji pod numerem  telefonu 158415664 lub u pracowników w siedzibie Ośrodka, Nisko, ul. 3-go Maja 10.

Центр соціального забезпечення міста Ніско www.ops.nisko.pl приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для першочергових потреб, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Допомога призначена для громадян України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року та вже внесені до реєстру PESEL. За додатковою інформацією телефонуйте за номером телефону 158415664 або  зв’яжіться з працівниками в головному офісі Центру в Ніско, вул. 3-го Травня 10.