flaga ukrainaNa terenie miasta i gminy Nisko od początku wydarzeń na Ukrainie prowadzona jest zbiórka darów dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców naszego miasta partnerskiego - Gródka.

W mieście zorganizowane są punkty zbiórek darów, do których mieszkańcy przynoszą różne artykuły, odzież, środki higieniczne oraz sprzęt itp. Zbiórki prowadzone są również na terenie miejscowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie artykuły umieszczane są następnie w dużym magazynie, gdzie poddawane są segregacji i pakowaniu „tematycznie”, a w momencie zgromadzenia odpowiedniej ich ilości - organizowany jest w porozumieniu z przedstawicielami miasta Gródek transport na Ukrainę.

Do 22 marca 2022r. z Niska wysłanych zostało trzy transporty darów bezpośrednio do Gródka oraz dwa transporty do magazynu przygranicznego w Przemyślu wskazanego przez władze Gródka. Ponadto zebranymi darami wspierani są także obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie i pobyt w domach mieszkańców naszej gminy.

W całej akcji zbierania, segregowania, rozdzielania i transportu darów udział biorą i pracują społecznie wolontariusze, sztab WOŚP Nisko, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nisko, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP z terenu naszej gminy, uczniowie szkół, a odbywa się to przy wielkim wsparciu władz samorządowych Niska.

Cały czas trwa akcja zbierania darów, które systematycznie będą przekazywane dla obywateli na Ukrainie, w tym dla mieszkańców Gródka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc!!!