flaga ukrainaOśrodek Pomocy Społecznej w Nisku, www.ops.nisko.pl, przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę po 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Więcej informacji pod numerem  telefonu 158415664 lub u pracowników w siedzibie Ośrodka, Nisko, ul. 3-go Maja 10.

Центр соціального забезпечення міста Ніско www.ops.nisko.pl приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для першочергових потреб, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Допомога призначена для громадян України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року та вже внесені до реєстру PESEL. За додатковою інформацією телефонуйте за номером телефону 158415664 або  зв’яжіться з працівниками в головному офісі Центру в Ніско, вул. 3-го Травня 10.