juliiaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko zatrudnił w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku panią Juliię Vitkovą z Gródka na Ukrainie z partnerskiego miasta Niska.

Od 28 marca 2022r. pani Juliia Vitkowa pełni w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko obowiązki koordynatora do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz jednostek organizacyjnych z obywatelami Ukrainy – uchodźcami.

Każdy obywatel Ukraiński, który w wyniku działań wojennych znalazł się w naszej gminie, może skorzystać z pomocy Pani Julii Vitkovej w załatwianiu urzędowych formalności stanowiących nierzadko problem dla uchodźców.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i ewentualnej pomocy w załatwianiu spraw prosimy o kontakt: Juliia Vitkova, kom. 513 168 423.

Бургомістр гімни і міста Ніско працевлаштував в міській раді Ніско пані Юлію Віткову. Від 28 березня 2022 пані Юлія Віткова виконує обов’язки координатора з питань співпраці ради гімни і міста Ніско і громадяними - біженцями з України.

Кожен громадянин України, який внаслідок воєнного стану перебуває у нашій гміні, має можливість отримати консультаційну допомогу Юлії Віткової щодо вирішення формальних питань в державних установах, що часто є проблемним для біженців.

З метою отримання додаткової інформації або необхідної допомоги у вирішенні питань просимо контактувати: Юлія Віткова, тел. 513 168 423.