spotkanie z obywatelami ukrainy 4W czwartek 7 kwietnia w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się spotkanie informacyjne na temat wsparcia i pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi przebywają na terenie Gminy i Miasta Nisko.

W spotkaniu uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Mach Wicestarosta Niżański, Elżbieta Tłusta Dyrektor OPS w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku oraz Juliia Vitkova Koordynator do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku z obywatelami Ukrainy.

Do centrum kultury przybyło kilkadziesiąt osób pochodzenia ukraińskiego, którym przekazano wyczerpujące informacje na temat pomocy rzeczowej, możliwości podjęcia pracy oraz wszelkich formalności z tym związanych. Wyjaśnione zostały przez panią Elżbietę Tłustą obowiązujące procedury odnośnie ubiegania się o pomoc finansową w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym 500+ czy jednorazową zapomogę w wysokości 300 zł, a także procedury dotyczące uzyskania numeru PESEL.

Zastępca Burmistrza Niska Zbigniew Kotuła szeroko omówił dostępne możliwości edukacji oraz dalszego kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy w niżańskich placówkach oświatowych, oraz opieki na szczeblu przedszkolnym. Z kolei dyrektor NCK „Sokół” Radosław Maziarz podzielił się z zebranymi ofertą kulturalną, która specjalnie z myślą o obywatelach Ukrainy została przygotowana.

Reprezentujący Starostwo Powiatowe w Nisku Adam Mach streścił pokrótce jak wyglądała do tej pory pomoc ze strony powiatu i jakie działania na bieżąco są podejmowane.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk omówił ogólną sytuację dotyczącą uchodźców znajdujących się w Nisku, a także zapewnił, że już niebawem, dla dorosłych obywateli Ukrainy zorganizowany zostanie kurs języka polskiego, znajomość którego znacznie ułatwi im codzienne funkcjonowanie. Burmistrz Niska wspomniał również o pomocy, jaka dotychczas została udzielona dzięki wsparciu wielu osób.

– Zorganizowana została zbiórka różnych artykułów, także spożywczych, chemicznych czy gospodarstwa domowego. Zebranych rzeczy było tak dużo, że w sumie udało się wysłać 7 transportów do zaprzyjaźnionego miasta Gródek na Ukrainie. W dalszym ciągu zbiórki są prowadzone. Nasi mieszkańcy otwarli swoje serca i chętnie pomagają – mówił Waldemar Ślusarczyk.

Uczestniczący w spotkaniu obywatele Ukrainy zostali zapewnieni o ciągłej pomocy ze strony Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Poinformowani zostali również o możliwości zgłaszania wszelkich problemów poprzez osobę pani Julii Vitkovej, która z racji znajomości języka ukraińskiego może pomóc w wielu formalnych zagadnieniach.

spotkanie z obywatelami ukrainy 1spotkanie z obywatelami ukrainy 2spotkanie z obywatelami ukrainy 3spotkanie z obywatelami ukrainy 6