Czytaj więcej...Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zatrudnił w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku panią Juliię Vitkovą z Gródka na Ukrainie z partnerskiego miasta Niska.

Od 28 marca 2022r. pani Juliia Vitkowa pełni w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko obowiązki koordynatora do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz jednostek organizacyjnych z obywatelami Ukrainy – uchodźcami.

Każdy obywatel Ukraiński, który w wyniku działań wojennych znalazł się w naszej gminie, może skorzystać z pomocy Pani Julii Vitkovej w załatwianiu urzędowych formalności stanowiących nierzadko problem dla uchodźców.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i ewentualnej pomocy w załatwianiu spraw prosimy o kontakt: Juliia Vitkova, kom. 513 168 423.

Бургомістр гімни і міста Ніско працевлаштував в міській раді Ніско пані Юлію Віткову. Від 28 березня 2022 пані Юлія Віткова виконує обов’язки координатора з питань співпраці ради гімни і міста Ніско і громадяними - біженцями з України.

Кожен громадянин України, який внаслідок воєнного стану перебуває у нашій гміні, має можливість отримати консультаційну допомогу Юлії Віткової щодо вирішення формальних питань в державних установах, що часто є проблемним для біженців.

З метою отримання додаткової інформації або необхідної допомоги у вирішенні питань просимо контактувати: Юлія Віткова, тел. 513 168 423.

 

Czytaj więcej...Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, www.ops.nisko.pl, przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę po 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Więcej informacji pod numerem  telefonu 158415664 lub u pracowników w siedzibie Ośrodka, Nisko, ul. 3-go Maja 10.

Центр соціального забезпечення міста Ніско www.ops.nisko.pl приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для першочергових потреб, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Допомога призначена для громадян України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року та вже внесені до реєстру PESEL. За додатковою інформацією телефонуйте за номером телефону 158415664 або  зв’яжіться з працівниками в головному офісі Центру в Ніско, вул. 3-го Травня 10.

 

Czytaj więcej...Na terenie miasta i gminy Nisko od początku wydarzeń na Ukrainie prowadzona jest zbiórka darów dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców naszego miasta partnerskiego - Gródka.

W mieście zorganizowane są punkty zbiórek darów, do których mieszkańcy przynoszą różne artykuły, odzież, środki higieniczne oraz sprzęt itp. Zbiórki prowadzone są również na terenie miejscowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie artykuły umieszczane są następnie w dużym magazynie, gdzie poddawane są segregacji i pakowaniu „tematycznie”, a w momencie zgromadzenia odpowiedniej ich ilości - organizowany jest w porozumieniu z przedstawicielami miasta Gródek transport na Ukrainę.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko!
 
W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie uruchomiona została zbiórka potrzebnych artykułów oraz środków finansowych dla przyjaciół z miasta partnerskiego Gródek na Ukrainie, z którym gmina współpracuje od wielu lat.
 
Zbiórki rzeczowe będą prowadzone w następujących punktach:
 
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, ul. Kościuszki 9 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 15:00 do 20:00.
 
Restauracja „Mr Blues”, ul. Plac Wolności 8 – w godzinach pracy restauracji.
 
Kawiarnia „Kafka Cafe”, ul. Plac Wolności 1 – w godzinach pracy kawiarni.
 
Restauracja „Paleta Smaków”, ul. Mickiewicza 1 – w godzinach pracy restauracji.
 
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o przynoszenie do wyżej wymienionych punktów następujących produktów:
 
- materiały opatrunkowe,
- środki medyczne
- śpiwory i materace,
- agregaty prądotwórcze,
- baterie, latarki i powerbanki,
- długoterminowa żywność,
- środki higieniczne (pampersy, chusteczki nawilżane…)
- kuchenki turystyczne.
 
Utworzone zostało specjalne konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe przeznaczone na pomoc Uchodźcom: Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury - nr konta 24 1600 1462 1819 0027 7000 0003. W tytule prosimy wpisywać: "Pomoc dla Ukrainy".
 
Ponadto apelujemy do mieszkańców Gminy Nisko o przyjmowanie w miarę możliwości pod swój dach Uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi. Chęć przyjęcia rodzin prosimy zgłaszać w urzędzie Gminy i Miasta Nisko w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu 15 841 56 35 – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 
Stworzymy bazę danych, która umożliwi szybką, sprawną alokację osób. Postaramy się pomagać w zaopatrzeniu w żywność, środki medyczne.
 
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 603 261 066.
 
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!
 
Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko