nieruchomosc

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO - PROFILAKTYCZNEJ
"PROMYK” W NISKU

w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 30 dzieci ( 16 dziewcząt, 14 chłopców, w wieku 6-15 lat) z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Nisko.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu trwa od 03 marca do 15 marca 2021r do godz.10.00.

Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się w: Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej „ Promyk” w Nisku, ul. Sandomierska 8, pok. nr. 213, I piętro, w godz. od 9.00 – 17.00

Więcej informacji oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w załącznikach poniżej.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin 8.4

Dokumenty rekrutacyjne 8.4

 

oppRozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizacje w 2021r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Do pobrania:

 

ico info80Plany sytuacyjne po konsultacjach społecznych

zipwariant 1 (zip, 320 MB)

zipwariant 3 (zip, 110 MB)

zipwariant 4 (zip, 90 MB)

zipwariant autorski firmy (zip, 39 MB)

zipplan sytuacyjny zbiorczy (zip, 70 MB)

Czytaj więcej...

1 marca 2021 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Idea uhonorowania bohaterów podziemia antykomunistycznego została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r.

Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. (Źródło: IPN, www.gov.pl)