Czytaj więcej...W ten jeden szczególny dzień w roku wszyscy starają się być grzeczni, i mali, i duzi. Bowiem każdy liczy na wizytę Świętego Mikołaja. Wszyscy z wyjątkiem małej Zosi, głównej bohaterki przedstawienia „Nadchodzące święta każdy zapamięta”, która nie wierzyła w istnienie Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej...Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie gościło w środę 12 grudnia dzieci ze szkół podstawowych z Niska. Liczna grupa uczniów przyjechała do stolicy, by zapoczątkować przygotowany przez ministerstwo nowy program edukacyjny - „Przygody z Paragrafem”.

Każdą niżańską szkołę podstawową reprezentowała czwórka uczniów. Wraz z dziećmi do Ministerstwa wybrali się Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Marek Pachla Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku oraz Krzysztof Tabian Radny Rady Miejskiej w Nisku i jednocześnie koordynator projektu w szkołach z terenu gminy.

RIG Stalowa WolaRegionalna Izba Gospodarcza udziela wsparcia przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej w formie niskooprocentowanych pożyczek.

1. W ramach podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferujemy pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, oddział lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego) z oprocentowaniem od 1,85% w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Oferujemy dwa rodzaje wsparcia finansowego:

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

  • Pożyczka rozwojowa do 300 000,00PLN na okres do 60 m-cy, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjno-obrotowe (Komponent Standardowy)
  • Pożyczka rozwojowa powyżej 300 000,00PLN do 600 000,00PLN na okres do 84 m-cy, z przeznaczeniem wyłącznie na zakup nowych środków trwałych (Komponent Innowacyjny)

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl zakładka Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania Pożyczka Standardowa - Innowacyjna, a także w siedzibie RIG.

2. W ramach Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oferujemy pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim w kwocie do 50 000,00PLN z oprocentowaniem 0,50% w skali roku. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl zakładka Fundusz Pożyczkowy – pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, a także w siedzibie RIG.

Czytaj więcej...Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest dobrą okazją do wykonania różnego rodzaju ozdób świątecznych. Tym razem pasjonatki rękodzieła z Niska i Jarocina zjednoczyły siły uczestnicząc wspólnie w trzech spotkaniach warsztatowych.