Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 257/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 5 stycznia do 26 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

wykaz nieruchomosci