ico nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, iż zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 10.01.2023 r. powołał zespół do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Zespół kontrolujący w składzie: dwóch pracowników urzędu oraz dzielnicowy będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie gminy w miesiącach styczeń, luty oraz marzec 2023 r. Właściciel nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 Prawa Ochrony Środowiska jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie zapisów kodeksu ds. wykroczeń.