3 maja 863 maja w Nisku miały miejsce obchody 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium św. Józefa.

Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiło złożenie kwiatów przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym wszyscy zgromadzeni w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Reprezentacyjną Sekcję Taneczną Mażoretek NCK „Sokół" oraz Orkiestrę Dętą OSP z Zarzecza przeszli na Plac Wolności.

Następnie głos zabrał Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

– Rozwiązania nowej konstytucji były prekursorskie, dlatego w latach kolejnych wzorowały się na nich inne państwa. Głównym celem ustawy było wyzwolenie się narodu polskiego spod obcej zależności. Drogą do tego było stworzenie trwałego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego. Konstytucja wzbudzała ducha patriotyzmu. Dodawała sił do naprawy sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajdowała się ówczesna Polska. Dawała szansę na ocalenie suwerenności naszej Ojczyzny. Dla nas – Polaków – jej uchwalenie stało się dniem pokrzepienia i narodowej dumy – mówił Burmistrz.

W dalszej części uroczystości nastąpił Apel Pamięci, który zakończył się salwą honorową.

Tradycyjnie już złożono wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności. Ceremonię składania kwiatów rozpoczęły władze Gminy i Miasta Nisko oraz władze Powiatu Niżańskiego. Wśród delegacji nie zabrakło także służb mundurowych: Garnizonu Nisko, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Rudnik, Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku. Wiązanki kwiatów złożyły także ugrupowania polityczne oraz Towarzystwo Ziemi Niżańskiej.

Z kolei środowisko oświaty i kultury reprezentowali przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, Katolickiego Domu Kultury „Arka", Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół".

W uroczystościach udział wzięły również Poczty Sztandarowe, Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, Komenda Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku, Drużyna Harcerska z ZSP nr 2 w Nisku. Uroczystości na Placu Wolności zakończył pokaz artystyczny formacji Mażoretek NCK „Sokół”.

Galeria zdjęć