konferencja 927 kwietnia w Przedszkolu Nr 1 odbyła się konferencja, podczas której zostały przedstawione wyniki z autoewaluacji działań w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie, ubiegającego się o certyfikat krajowy. Działania w ramach PPZ podejmowane są w idei holistycznej koncepcji zdrowia, dbając o rozwój dzieci w aspektach: fizycznym, psychicznym (emocjonalnym i intelektualnym), społecznym i duchowym.

Przewodnie motto działań to: „Zawsze dbamy o zdrowie naszych dzieci, ale również o środowisko w którym wzrastają i rozwijają się”. W konferencji uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Kotuła, Koordynator Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Pani Barbara Wolny, przedstawiciele instytucji współpracujących z przedszkolem: Gminy i Miasta Nisko, Szkół i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Nisko, Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, dyrektor, pracownicy, rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 w Nisku oraz Pani Grażyna Pasiak (dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nisku w latach 1990-2018), która zapoczątkowała realizację koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie. Nie zabrakło niezawodnych przedszkolaków, którzy swoimi występami umilili wspólnie spędzony czas. Zaserwowane przekąski zachęcały wszystkich do zdrowego odżywiania się. Konferencja pokazała potrzebę kontynuacji i propagowania działań prozdrowotnych w środowisku przedszkolnym i lokalnym.

Przedszkole nr 1

konferencja 1konferencja 2konferencja 3konferencja 4
 konferencja 5 konferencja 6 konferencja 7 konferencja 8
 konferencja 10 konferencja 11 konferencja 12 konferencja 14