zygmunt kunikowskiPan Zygmunt Kunikowski był pasjonatem muzyki akordeonowej. Od wielu lat uatrakcyjniał swoimi występami mniejsze i większe wydarzenia kulturalne i artystyczne. Kilkakrotnie znalazł się w gronie gwiazd występujących na największej niżańskiej imprezie plenerowej „Święto Niska”. Koncertował nie tylko w Nisku, ale i w okolicznych miejscowościach.

Jego szeroka wiedza o muzyce sprawiała, że każdy występ był swego rodzaju podróżą po dziesięcioleciach muzyki zarówno polskiej jak i zagranicznej. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Ziemi Niżańskiej, a jego zdolności literackie i kronikarskie owocowały artykułami publikowanymi w Rocznikach Towarzystwa Ziemi Niżańskiej.

W roku 2016 dołączył do grona Działaczy Kultury Gminy i Miasta Nisko.

 

mt_ignore