panszczyzna 1W piątek, 26 maja odbyło się siódme z kolei spotkanie z cyklu „Romantyzm, czyli inna nowoczesność”. Prelegenci Konrad Krzyżak oraz Tomasz Żbik zrealizowali wykład pod hasłem „Od propinacji do rabacji”. W cieniu pańszczyzny.

Tematem była pańszczyzna, czyli forma pracy za użytkowanie ziemi. - Ten temat od propinacji do rabacji ma uświadomić, jakie były obłożenia na ludność wiejską, chłopską, za to, że mogli oni używać ziemię, która do nich nie należała. Jest bardzo wiele definicji feudalizmu. W ujęciu gospodarczym, jest to system, w którym własność ziemi należy do panów i instytucji feudalnych, natomiast chłopi mają tylko własność użytkową i to właśnie chłopi musieli odprowadzać rentę użytkową w formie pańszczyzny oraz części plonów – mówił Konrad Krzyżak.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się również między innymi, jak trudne było życie chłopów pańszczyźnianych, których los zależał w ogromnej mierze od szlachty. Panowie często bywali wobec chłopów okrutni i stosowali wobec nich surowe kary. - Pańszczyzna zaczęła się w XV wieku i trwała do wieku XIX. To było czterysta lat, a z pokolenia na pokolenie zrzucano na chłopów co raz to więcej obowiązków i z biegiem czasu powinności względem pana były co raz wyższe – mówił Tomasz Żbik.

Podczas wykładu mówiono również o propinacji, czyli prawie szlachcica do produkcji i sprzedaży alkoholu we własnych dobrach. W skutek tego na ziemiach polskich w sąsiedztwie wsi zaczęły powstawać karczmy. Były one potrzebne chłopom, ale przede wszystkim przynosiły dochody szlachcicom. Wspomniano także postać Jakuba Szeli, jednego z przywódców chłopów w czasie rabacji galicyjskiej.

panszczyzna 2panszczyzna 3panszczyzna 4panszczyzna 5