poligon przykoszarowy 15Poligon szkoleniowy powstanie niebawem przy Garnizonie Wojskowym w Nisku. Utworzenie ośrodka szkolenia dla żołnierzy to finał porozumienia z Gminą i Miastem Nisko, na mocy którego burmistrz Waldemar Ślusarczyk przekazał na rzecz Skarbu Państwa działkę o powierzchni blisko 35 hektarów.

Poligon zostanie utworzony w związku z ograniczonymi możliwościami w zakresie wykorzystania obiektów szkoleniowych w Nowej Dębie oraz zmianami organizacyjno-etatowymi w jednostkach niżańskiego garnizonu, a dokładnie powstaniem 18 Pułku Saperów.

Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego w Garnizonie Nisko powstanie na 35 hektarowej działce położonej nad rzeką San.

– Finalizujemy w końcu pomysł, który zrodził się w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko razem z panami pułkownikami Radosławem Podolskim i Adamem Bieńkiem. Będzie to nie tylko rozbudowa garnizonu, ale będą to także miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Tak naprawdę zagospodarowany zostanie obszar przy Sanie, na który do końca nie mieliśmy jako gmina koncepcji, dla nas trochę problematyczny, bo w części zalewowy – mówi Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.  

Nieruchomość została przekazana przez Gminę Nisko na rzecz Skarbu Państwa a dokładnie Ministerstwa Obrony Narodowej. Pośrednikiem w całej procedurze było Starostwo Powiatowe w Nisku.

Oficjalne podpisanie aktu przekazania gruntów miało miejsce w piątek 2 czerwca w niżańskim Garnizonie w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Wiśniewskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera. Podpisy na dokumentach złożyli starosta niżański Robert Bednarz i szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie pułkownik Zbigniew Brożek.

– Serdecznie dziękuję w imieniu Ministra Obrony Narodowej premiera Mariusza Błaszczaka i swoim panu Burmistrzowi i panu Staroście za wszelkie działania na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję i gratuluję wam, że wsłuchaliście się w głos sytuacji geopolitycznej, ale również w głos społeczeństwa, które oczekuje od nas wzmocnienia ściany wschodniej – mówił Michał Wiśniewski Wiceminister Obrony Narodowej.

Galeria zdjęć