mt_ignore

Głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024 odbędzie się w dniach od 20 września 2023 r. do 4 października 2023 r. Zagłosować można tylko na jeden projekt z listy projektów poddanych pod głosowanie.

Głosowanie poprzez platformę internetową Budżetu Obywatelskiego odbywa się przez całą dobę.

Głosowanie za pomocą karty do głosowania wydawanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Plac Wolności 14) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dowodu tożsamości (m. in. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna).

Głosowanie odbywa się również w punktach zlokalizowanych w następujących szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (osiedle Tysiąclecia) 27.09.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (osiedle Warchoły) 28.09.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (osiedle Podwolina) 29.09.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 02.10.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
  5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu 03.10.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
  6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (osiedle Centrum 2) 04.10.2023r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

W przypadku mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, którzy najpóźniej w dniu głosowania na projekty zgłoszone w  ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024 nie ukończyli lat osiemnastu, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024 osoby, która najpóźniej w dniu głosowania nie ukończyła lat osiemnastu (.pdf)