mt_ignoreBurmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje do publicznej wiadomości projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na 2024r.

W głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024, które odbyło się w dniach od 20 września 2023 r. do 4 października 2023 r. wzięło udział 2781 mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.

Z projektów zgłoszonych do zrealizowania na terenie sołectw położonych w obrębie Gminy Nisko największą ilość głosów zdobył Projekt 2. Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu 487 głosów.

Z projektów zgłoszonych do zrealizowania na terenie osiedli położonych w Nisku wybrane zostały projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów:
1. Projekt 11. Budowa boiska treningowego dla dzieci i młodzieży KS Podwolina - 440 głosów,
2. Projekt 8. Edukacyjne miasteczko rowerowe przy PSP nr 3 w Nisku – 375 głosów.

Z projektów miękkich do 10 000 zł. zgłoszonych do zrealizowania na terenie Gminy i Miasta Nisko wybrane zostały wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko za zaangażowanie i wskazanie zadań ważnych dla lokalnej społeczności.