dzien nauczyciela 56Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 13 października odbyła się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty. Były podziękowania, życzenia i nagrody, a także okolicznościowy koncert.

Podczas uroczystości w NCK Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł złożyli nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia,  pogratulowali sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Podziękowania za codzienną rzetelną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy przekazał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta.

Tradycyjnie już wszyscy nauczyciele z rąk Radnych Rady Miejskiej w Nisku otrzymali piękne kwiaty. Część pedagogów otrzymała Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas uroczystej gali nagrody otrzymali również najzdolniejsi uczniowie z terenu Gminy i Miasta Nisko.

W części artystycznej wystąpiła Agata Karczewska z zespołem.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Galeria zdjęć