relacja1Zakończyliśmy cykl wykładów „Nisko między wojnami”. Za nami pięć spotkań, podczas których regionaliści i pasjonaci historii opowiadali o losach naszego miasteczka oraz jego mieszkańców w okresie międzywojennym.

Swoją wiedzą na ten temat podzielili się prelegenci: Ewa Krzyżek, dr Konrad Krzyżak oraz Jacek Siembida. Na przełomie września i października mogliśmy posłuchać o tym, jak Nisko podniosło się ze zniszczeń, które przyniosła ze sobą I woja światowa, jak kształtowała się administracja w Nisku i jak wyglądało życie codzienne w Nisku w dwudziestoleciu międzywojennym. Dowiedzieliśmy się też jakie nadzieje żywili mieszkańcy Niska w związku z budującym się Centralnym Okręgiem Przemysłowym.

W piątek, 13 października 2023 r., odbył się ostatni wykład zamykający cykl. W roli prelegenta wystąpił Jacek Siembida, który opowiedział o okolicznościach nadania Nisku praw miejskich. Wspólnie prześledziliśmy drogę, jaką przeszło Nisko od czasów gdy było wsią królewską, poprzez lata rozwoju w czasach kolejnych właścicieli dóbr niżańskich, w którym zyskało wygląd miasteczka, aż do nabycia formalnego statusu miasta w 1933 r. Podczas wykładu rozważana była kwestia, dlaczego Nisko, posługiwało się nazewnictwem i pieczęciami, wskazującymi na to, że było miastem na długo przed tym zanim usankcjonowano to prawnie.

Cykl wykładów stanowi element projektu „Czas odbudowy i wielkich zmian", realizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół". Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

NCHiT

relacja4relacja3relacja2