wizyta groby 19W pierwszych dniach listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. W tym pełnym zadumy okresie pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, osobach Zasłużonych, Pracownikach Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz Żołnierzach, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

W poniedziałek 30 października na grobach zmarłych symboliczne znicze zapalili Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Przedstawiciele Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nisko Małgorzata Waszkiewicz, Teresa Nobis i Marek Król.

Pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, Śp. – Mikołaju Fedorowiczu, Józefie Płachcińskim, księdzu profesorze Marianie Wolickim, księdzu Marianie Balickim, Marii Mireckiej-Loryś. Wspominamy zmarłych Zasłużonych dla Gminy i Miasta Nisko, Śp.: Rodzinę Resseguier, Stanisława Beresia, Franciszka Janczura, Karola Kantora, Jana Łabudę, Franciszka Sycza, Romana Walentego Ślęzaka, Władysława Węglińskiego, Władysławę Wierzbicką, Antoniego Wojciechowskiego, Józefa Barana, Krystynę Lachowicz, Antoniego Ptaka, Tadeusza Rzeżuchowskiego, Krystynę Jeż, Stanisława Chruściela, Marię Ratajczak, Jana Okrutnego, Zofię Kołodziej, Janinę Koc, Władysława Karpa, ks. Józefa Balawajdera, Władysława Bisa, ks. Mieczysława Porawskiego, Zofię Czabaj, Włodzimierza Kopijkowskiego, Kazimierza Naklickiego, Bronisławę Bylinowską, Pawła Suchojada, Michała Bajaka oraz Zdzisława Kotlika, Władysława Ostrowskiego, Stanisława Puchalskiego, Czesława Korczaka, Franciszka Karę, Zbigniewa Laskowskiego, Stanisława Bednarza, Kazimierza Rogalskiego, ks. Mariana Rajchela, Jana Oleksaka i Bogdana Tofilskiego.

Pamiętamy o Radnym Rady Miejskiej w Nisku śp. Stefanie Lipko. Pamiętamy o pierwszym oficjalnym Burmistrzu Niska śp. Teofilu Piłacie oraz o Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko śp. Tadeuszu Peszku. Pamiętamy o pracownikach Urzędu Gminy i Miasta Nisko śp. Genowefie Sroce, śp. Janinie Żak, śp. Genowefie Nicałek, śp. Bronisławie Maziarz, śp. Józefie Niemcu, śp. Helenie Ozdze, śp. Józefie Kulcu, śp. Bolesławie Zalewskim, śp. Beacie Furman, śp. Stanisławie Węglińskim, śp. Danucie Chmiel, śp. Jadwidze Kulig, śp. Genowefie Perlich, śp. Władysławie Gawryś oraz śp. Stanisławie Kudła.

Galeria zdjęć