ico infoDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 253/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 23 listopada do 14 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.