dzialka nowosielec2Nowa, atrakcyjna nieruchomość gruntowa znajdująca się w Strefie Przemysłowej w Nowosielcu, została przeznaczona do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego. Działka została w ewidencji gruntów oznaczona numerem 1321/14 i ma powierzchnię 6,8319 ha. Teren może być zagospodarowany na potrzeby produkcyjne, usługowe, składowe i magazynowe.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się pod linkiem: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości !!!

Cały, 56 hektarowy obszar strefy ekonomicznej, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego p.n. „Nowosielec produkcyjno – usługowy”. Północną jego granicę stanowi linia kolejowa nr 65 relacji most na rz. Bug – Sławków Południowy (Linia Hutnicza Szerokotorowa). Od wschodu przebiega droga ekspresowa S19. Do terenów przemysłowych doprowadzona jest droga asfaltowa. Na sąsiednich działkach powstaje obecnie Park Przemysłowo-Logistyczny.

dzialka nowosielecDlaczego warto zainwestować w strefie przemysłowej w Nowosielcu?

Nasze atuty to przede wszystkim:

- dostępność rozbudowanej infrastruktury technicznej w  strefie przemysłowej,

- korzystna lokalizacja (bliskość miast wojewódzkich Rzeszowa i Lublina),

- bardzo dobre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne (drogi gminne, powiatowe i krajowe),

- położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych (S-19, A4, LHS),

- potencjalny nabywca działki może zostać objęty wsparciem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,

- potencjał ludzki w wieku produkcyjnym.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU.